En kontaktperson under hele processen__

For at et byggeprojekt skal lykkedes indenfor de aftalte rammer og indfri de givne forventninger, er det vigtigt at have en tæt dialog med kunden.

Vi prioriterer derfor den indledende samtale med kunden højt, da den sikrer at alle behov og forventninger bliver afdækket, og da vi samtidig vil kunne rådgive og vejlede kunden i forhold til  projektets muligheder og videre forløb.

For at sikre den gode kommunikation og kontinuitet i selve byggeprocessen arbejder vi derfor med en fast kontaktperson.

Vi lægger stor vægt på at bevare den tætte dialog igennem hele byggeforløbet, både på tværs af de involverede parter såvel som internt hos HKL og med kunden. På den måde sikrer vi, at kunden hele tiden er opdateret på projektets fremdrift, og at vi hele tiden er på rette vej i forhold til  forventningerne og kravene til projektet.