Kvalitetssikring __

HKL går ikke på kompromis med kvalitet og sætter barren højt, når det kommer til udførelse af det gode håndværk. Vores team består af stolte håndværkere, som sætter en ære i at udføre deres arbejde efter de lovmæssige såvel som kundens funktionelle og estetiske krav.

Alle byggeforløb dokumenteres derfor digitalt for at sikre den ønskede kvalitet af det udførte arbejde.

Vi kvalitetsikrer allerede fra begyndelsen af udbudsfasen og sørger for at alle informationer for det pågældende projekt registreres og videreformidles fra planlægningsfasen til udførelsesfasen igennem hele byggeprocessen.

Helt konkret gennemgåes byggeriets udførelse løbende og sammenholdes med projekteringen, de gængse standarder, producenternes vejledninger, lovkrav og ikke mindst kundens krav. Dokumentationen foregår i papirform og digitalt og indføres i byggesagens KS-mappe, som varetages af vores KS-ansvarlige.

Vi anvender digital dokumentation (Ikontrol), så vi løbende kan sikre, at forventningerne til byggeriet bliver indfriet, men også for at sikre at evt. ændringer eller justeringer sker så tidligt i processen som muligt, så tidsplanen ikke overskrides.

Aflevering

HKL sætter en ære i at aflevere lige præcis det byggeri, som kunden ønskede sig, og derfor har vi ekstra stor fokus på afleveringsfasen.

Før aflevering, udfører vi vores egne slut-kontroller af flere omgange, som registreres og dokumenteres i vores digitale sagsmapper.  Alle afleveringer sker efter en fast procedure, så vi minimerer fejl og sikrer en standardiseret gennemgang.

Afleveringen afsluttes med overdragelse af en fyldestgørende drifts- oog vedligeholdelsesmappe til bygherren.