Nørrebrogade 58

Facaderenovering og vinduesudskiftning, Andelsboligforeningen Nørrebrogade 58, 2200 KBH N
image
  • Udførelsesår: 2017-2018
  • Bygherre: AB Nørrebrogade 58 A-C
  • Arkitekt: Bang og Beenfeldt
  • Entrepriseform: Hovedentreprise - Renovering
  • Entreprisesum: 8 mio.

Facaderenovering og vinduesudskiftning

Udskiftning af 246 vinduer med tilhørende facaderenovering hvor ydelser blev til- og fravalgt i byggeforløbet.

Ydelser der blev udført, var eksempelvis kemi-afrensning og hedvandsafvaskning af facader med efterfølgende murerarbejder, så som kvaderpuds med lister, brændte fuger osv. klar til malerbehandling med forskellige produkter fra Keim. Når vinduerne blev udskiftet, blev sålbænke udskiftes efter behov, alle lysninger efterisoleret og fuger blev sandet, så resultatet blev efter bygningens oprindelige historie.

Beboer og butikker var selvfølgelig i brug i hele byggeperioden perioden og informationsniveauet til dem var af højeste vigtighed da det giver et godt forløb for alle.

image